WHO IS AT THE HELM:
CREATORS AND PEOPLE OF THE BRAND

The co—founders of the project are brothers Alexey and Dmitry Vasilchuk, owners of the RESTart Vasilchuk Brothers holding

Viktorov Denis Vladimirovich

Head of the concept

IlyaKiselyov

creative director, designer

Konstantin Stolin

brand manager

OlgaMeshcheryakova

chief technologist

Svetlana Shipitsyna

training manager

Nersesyan Yana

accountant–calculator

Alexey Mochnov

brand bar manager

DmitryKharitonchik

bar manager

Alyona Mityukova

managing SIE Afimall

Dmitry Chubakin

manager SIE Myasnitskaya

Ekaterina Storozhev

managing SIE Arbat

Dragomirov Alexander

managing SIE Lesnaya

Kabanov Anatoly

chef SIE Myasnitskaya

Guk Ruslan

chef SIE Afimall

AlexeyKuvaldin

chef SIE arbat

MikhailKharazyan

chef SIE Lesnaya